Fog – Att rengöra kakelfog

Rengöra fog med ånga

Om du undersöker ditt kakel lite närmare, och betraktar fogen, kanske du börjar fundera på en sak: ”Eftersom fogen är så otroligt genomsläpplig, varför används det tillsammans med kakel som blir smutsig så lätt? ”

Du gör rätt i att ställa dig den frågan. Faktum är att fogens porösa delar sträcker sig långt under ytan ända ner till golvunderlaget. Det kan bäst beskrivas som en svamp som suger upp all smuts och rengöringsmedel det utsätts när du tvättar golvet. Att få fogen ren med konventionella kemiska preparat är både mödosamt och en svår uppgift, samtidigt som starkare kemikalier kan orsaka skada på fogen.

Fläckar syns också tydligare på en ljus fog, vilket är anledningen till att mörkare fog är vanligt. Men även med en mörk fog kan du lätt se smuts i områden som utsätt för mycket slitage – och när du städare är det alltid lätta att missa en liten fläck.

Faktum är att inget rengöringsmedel, förutom syra som förstör fogen, tar bort smutsen till 100 %. För att förhindra fläckar kan du överväga att använda en polish som hindrar smuts från att tränga in i fogarna men polishen måste appliceras med jämna mellanrum under hela golvets livslängd. Så du är tillbaka på ruta ett eftersom det rekommenderas att du rengör fogen grundligt innan du täcker den med polish igen.
Polish är inte så hårt så om du använder starka kemikalier bryts det lätt ner och förlorar sin skyddande yta. När ytan går förlorad är kan fogen inte räddas. Så det enda sättet att förlänga livslängden är att använda rätt kakel och rengöringsmetoder.

Att göra rent fogen utan rengöringsmedel; Med ånga


Rengöring med ånga kanske är en ny metod för dig och då är det bra att få förståelse för hur det och de aktuella rengöringsmedlen fungerar.

För det första finns det olika typer av ånga. Vid ett normalt tryck (i ett öppet kärl) kan vatten inte värmas över 100 °C. Även om du ökar värmen stiger inte vattentemperaturen – allt som händer är att mer ånga produceras.

Använder du istället ett tryckkärl, kan du värma upp vattnet till mycket högre temperatur innan det börjar koka vilket beror på den mängd energi som behövs för att bilda ånga i förhållande till det högre trycket. Vatten som hettas upp i ett tryckkärl, värms till ca 180°C.

Den typ av ånga som är producerade under högt tryck kallas torr ånga – en ånga som är väldigt annorlunda mot vad vi skulle kunna kalla ”vardagliga” ånga. Torr ånga har en mycket låg fukthalt (5%) och när de frigörs har torr ånga mer volym. Om du bara värmer en liter vatten under tryck kommer det producera mycket stora mängder torr ånga. Torr ånga har även mindre molekyler än vatten, varför den tränger ner djupare och ger en djupare rengöring. Ångan är mycket het på exponeringsstället vilket gör ytorna expanderar kraftigt och smutsen släpper lättare.

Rengöra kakelfogar med ånga

En av de vanligaste missuppfattningarna om rengöring med ånga är att ångan frigörs med ett högt tryck eftersom den produceras vid ett högt tryck. Så är det inte, men ångan frigörs under mycket kontrollerade former. Det är inte trycket som rengör utan det är det faktum att ångan tränger djupt in i fogen som får smutsen att släppa.

Kemiska rengöringsmedel kan inte tränga in så djupt i fogen eftersom det används tillsammans med vatten. De torra ångmolekyler kan tränga in i och mjuka upp smuts som samlats långt in i fogens porer och spola upp det till ytan utan att alls påverka fogens yta. När du använder ånga för att rengöra fogarna, har munstycket också ofta en liten borste. Borsten hjälper till att lösgöra det hårdaste övre lagret av smuts och flyttar resterna så att de inte tar sig in i fogen igen.

Notera att mindre ångmaskiner för hemmabruk producerar vattenånga vid ett mycket lägre tryck och lägre temperatur än en proffsmaskin. Det innebär att de inte kan rengöra fogen i samma utsträckning som en kommersiell maskin. Ångrengöringsmaskiner som är dimensionerade för 6 bars tryck eller mer är de mest effektiva när det gäller rengöring av fogar.

Kontakta en rekommenderad städfirma i Boden för prisvärda städtjänster!